OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2020-2021

plan de scolarizare

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Alexandria este unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, fiind prima școală particulară cu profil sanitar din orașul Alexandria.

A fost înființată în anul 1992, membru fondator fiind Societatea Femeilor Teleorman. Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” Alexandria cu sediul în str. 1 Mai, nr.107, bl.B6, sc. A se află în centrul județului, beneficiind de mijloace de transport, cu toate localitățile urbane și rurale ale județului, ceea ce a permis școlarizarea elevilor din tot județul, iar absolvenții să-și poată găsi locuri de muncă în unitațile sanitare situate cât mai aproape de domiciliu.

Principala activitate constă în pregătirea tinerilor în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Alexandria, pentru a face faţă cu succes cerinţelor actuale şi de perspectivă în domeniul sanitar, în ţară şi în străinatate, în special în Uniunea Europeană.

Din anul 2009, unitatea noastră școlară este acreditată și îşi asumă misiunea de a forma specialişti în domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică (asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie), competitivi în sistemul sanitar din ţară şi străinătate. Astfel, şcoala le oferă elevilor un mediu de învăţare şi instruire practică provocator şi stimulativ, axat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, creându-le permanent dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona. Pentru ca instruirea practică a elevilor noștri să se poata derula în condiții reale de lucru, unitatea noastră școlară a încheiat contracte de parteneriat cu spitale și farmacii.

Diploma de studii este recunoscută atât în ţară cât şi in Uniunea Europeană.